Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies.
Produkty Menu

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności
Podane przez Ciebie dane będą przechowywane przez firmę Online Trading Solutions s.r.o. wyłącznie w celu realizacji zamówienia, późniejszego potwierdzenia warunków zamówienia oraz wysyłki newslettera. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów działających w charakterze podwykonawcy w celu realizacji umowy (np. firma kurierska), które nie są uprawnione w żadnej formie do wykorzystywania, przechowywania oraz przekazywania podmiotom trzecim danych otrzymanych od firmy Online Trading Solutions s.r.o. Przetwarzając Twoje dane działamy zgodnie z ustawą LXIII z 1992 roku O ochronie danych osobowych i ujawnianiu danych publicznych

Prawo własności informacji
Oświadczamy, że firma Online Trading Solutions s.r.o. jest właścicielem informacji zawartych na naszych stronach. Treść i wygląd stron www.hairbunny.hu są chronione prawem międzynarodowym i prawem węgierskim. Zabrania się również sprzedaży, jakiejkolwiek zmiany i ponownego publikowania pochodzących od nas informacji, artykułów. Zastrzegamy sobie wszelkie dalsze prawa do publikowanych materiałów i w razie potrzeby będziemy je dochodzić także drogą sądową. Rejestracja w naszym sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie i wyrażenie zgody na postanowienia naszego oświadczenia o ochronie prywatności.
Każdy, kto zarejestruje się w naszym sklepie internetowym, uważa nasze oświadczenie o ochronie prywatności za akceptowalne i zgadza się.