Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies.
Produkty Menu

Warunki zakupu

Warunki zakupów

Wybór produktów
Klient ma możliwość dokonania wyboru oraz złożenia zamówienia na produkty dostępne w sklepie. Klient po kliknięciu na wybrany produkt może obejrzeć szczegółowy opis danego produktu. W przypadku zamiaru dokonania zakupu należy umieścić żądany produkt do wirtualnego koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” gPo naciśnięciu przycisku „Wyświetl” Koszyka możliwe jest przejrzenie wszystkich produków umieszczonych w koszyku podczas zakupu, a także całkowitej kwoty faktury oraz kosztów dostawy. W tym miejscu możliwe jest sprawdzenie poprawności zamówienia, ze szczególną uwagą na ceny i ilości, które mogą być zmodyfikowane lub poprawione w razie potrzeby. Koszyk automatycznie obliczy całkowity kwotę zamówienia.

Wysłanie zamówienia
Jeśli po upewnieniu się, że ilość produktów znajdujących się w koszyku jest prawidłowa i po sprawdzeniu ostatecznej kwoty zamówienia decydujesz się na zakup produktów wystarczy kliknąć przycisk „Kasa” . ”. W naszym sklepie istnieje możliwość dokonywania zakupów także bez rejestracji, dlatego zapewniamy naszym klientom do wyboru trzy opcje:

  • zalogowanie jako zarejestrowany klient
  • zarejestrowanie się jako nowy klient
  • lub dokonanie zakupu bez rejestracji

Jeśli wcześniej dokonałeś/dokonałaś już zakupu w naszym sklepie, podaj adres e-mail i hasło wprowadzone podczas poprzedniej rejestracji. Jeśli chcesz zarejestrować się jako nowy klient, podaj dane niezbędne do dokonania zakupu, które będą przechowywane przez system i przy następnym zakupie wystarczy, że się zalogujesz. W przypadku zakupów bez rejestracji wystarczy wprowadzić adres rozliczeniowy i adres dostawy. W następnym kroku należy wybrać odpowiednią metodę dostawy:

  • Dostawa do domu kurierem GLS

Następnie należy wybrać odpowiednią metodę płatności:

  • Płatność Paypal - - (metoda płatności online kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu Paypal)
  • Płatność kartą płatniczą SixPayment - (metoda płatności online kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu SixPayments)

Jeśli zawartość zamówienia jest prawidłowa, w celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamów”. .


Ceny
Nasze ceny znajdujące się przy produktach w sklepie internetowym są cenami katalogowymi obowiązującymi w momencie złożenia zamówienia. Ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT, jednak eny te nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy jest wskazany w procesie składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia, a także w Warunkach zakupów. W przypadku wystąpienia błędu lub wady w produktach lub cenach w sklepie internetowym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek. W takim przypadku poinformujemy klienta o nowych danych niezwłocznie po rozpoznaniu lub modyfikacji błędu. Klient może wówczas jeszcze raz potwierdzić zamówienie lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez każdą ze stron.

Przetwarzanie zamówień
Zamówienia są przetwarzane w ciągu 24 godzin.

Możliwość poprawienia błędów we wprowadzonych danych
Poprawienie błędów we wprowadzonych danych jest możliwe przed naciśnięciem przycisku „Zamów”.

Potwierdzenie
Każde zamówienie jest potwierdzone przez nas w wiadomości e-mail. Oznacza to, że po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail o otrzymaniu przez nas zamówienia i (później) o przewidywanej dacie dostawy. W przypadku uzgodnienia telefonicznego skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub zadzwoń pod numery telefonów znajdujące się w wiadomości e-mail.

Warunki płatności
W naszym sklepie internetowym istnieje możliwość dokonania płatności za pomocą karty kredytowej lub PayPal

Dostawa
Dostawa, transport przesyłek dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Czas dostawy produktu zostaje podany w sklepie internetowym podczas składania zamówienia oraz w wiadomości e-mail zawierającym potwierdzenie zamówienia. W razie pytań dotyczących terminu dostawy produktów należy skontaktować się z nami pod numerami telefonów podanych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Koszty dostawy
Koszty dostawy są jednakowe na terenie całego kraju. Koszty dostawy są różne w przypadku dostawy do krajów członkowskich UE, dokładny koszt system podaje po wybraniu konkretnego kraju.

Odstąpienie od dostawy

Jeśli sklep internetowy nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy z powodu niedostępności towarów objętych umową lub nie jest w stanie wykonać zamówioną usługę, jest on zobowiązany do poinformowania o tym klienta. Sklep internetowy nie zawiera umów z osobami niepełnoletnimi. Klient akceptując warunki handlowe oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

Zwrot produktu

Prosimy pamiętać, że jesteśmy w stanie przyjąć zwroty WYŁĄCZNIE produktów nieotwartych, produkty w otwartym opakowaniu niestety nie mogą zostać zwrócone

Okres skorzystania z prawa odstąpienia od umowy upływa w 14 dniu od dnia, w którym towar zostanie odebrany przez Konsumenta lub wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, osobę trzecią

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru towaru

Koszt zwrotu produktu ponosi konsument, spółka nie przyjmuje na siebie poniesienie tych kosztów.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument nie ponosi innych kosztów poza kosztami związanymi ze zwrotem towarów, jednak Usługodawca ma prawo zażądać naprawienia szkód materialnych wynikających z niewłaściwego użytkowania

Po otrzymaniu produktu/lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca zgodnie z powyższymi przepisami prawnymi niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni zwróci Konsumentowi żądaną kwotę pomniejszoną o koszt dostawy

Zwrot pieniędzy następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wykorzystany podczas pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził jednoznaczną zgodę na skorzystanie z innej metody płatności; w związku z wykorzystaniem takiej metody płatności przy zwrocie pieniędzy Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Konsument powinien w ciągu 14 dni wnieść oświadczenie o odstąpieniu.

Termin zostaje dotrzymany przez Konsumenta, jeśli produkt(y) zostaną zwrócone przez niego przed upływem 14-dniowego terminu.

Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że spółka zobowiązała się ponieść te koszty.

Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy odmiennej od zaproponowanego przez Usługodawcę najtaższej metody dostawy

Konsument może być pociągnięty do odpowiedzialności za amortyzację towaru tylko wtedy, gdy wynika ona z postępowania innego niż niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu zwrotu towaru/towarów lub do dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich zwrotu: należy wziąć pod uwagę wcześniejszy z tych dwóch terminów.

Jeśli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może zasygnalizować ten fakt na przy użyciu jednego z danych kontaktowych Usługodawcy na piśmie (np. za pomocą załączonego formularza) lub telefonicznie. W przypadku pisemnego powiadomienia drogą pocztową bierze się pod uwagę datę nadania, a w przypadku zgłoszenia telefonicznego - datę rozmowy telefonicznej. W przypadku powiadomienia drogą pocztową Usługodawca akceptuje powiadomienie wysłane w formie poleconego listu, paczki. Zamówiony produkt może zostać zwrócony przez Konsumenta do Usługodawcy drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Konsument jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na użycie produktu zgodne z przeznaczeniem, gdyż za szkody wynikające z użycia niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada Konsument! Usługodawca w terminie czternastu dni od dnia zwrotu produktu zwróci cenę zakupu produktu wraz z kosztem dostawy na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE jest dostępna  tutaj .

Konsument może zwrócić się do Usługodawcy także w sprawie innych reklamacji korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym Regulaminie.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przedsiębiorcy, czyli osobie działającej w ramach swojego zawodu, samozatrudnienia lub działalności gospodarczej.

Procedura skorzystania z prawa odstąpienia od umowy:

Kérünk, hogy azt vedd figyelembe, hogy CSAK bontatlan terméket tudunk visszavenni, amennyiben már felbontottad sajnos már nem.

Prosimy pamiętać, że jesteśmy w stanie przyjąć zwroty WYŁĄCZNIE produktów nieotwartych, produkty w otwartym opakowaniu niestety nie mogą zostać zwrócone.

Jeżeli Konsument chce skorzystać z przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do wysłania oświadczenia o odstąpieniu zawierającego jego wolę odstąpienia na jeden z danych kontaktowych Usługodawcy.

Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upływem 14 dnia od otrzymania produktu. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy oświadczenie o odstąpieniu należy wnieść w ciągu 14 dni. W przypadku powiadomienia drogą pocztową zostanie uwzględniona data nadania, a w przypadku powiadomienia e-mailem lub faksem - data wysłania wiadomości e-mail lub faksu.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu zamówionego produktu niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od wniesienia oświadczenia o odstąpieniu. Termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie odesłany przed upłynięciem 14-dniowego terminu (czyli nie musi zostać dostarczony w ciągu 14 dni). Koszty związane ze zwrotem towaru w związku z skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy ponosi zamawiający.

Usługodawca jednak nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy odmiennej od zaproponowanego przez Usługodawcę najtaższej metody dostawy. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru towaru.

Informacje dotyczące warunków zawarcia umowy
Językiem zawarcia umowy jest język węgierski, zawartą umowę uważa się za umowę zawartą na piśmie. Zawarta umowa zostaje zarejestrowana, dostępna do późniejszego wykorzystania.

Klauzula prawa własności
Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu zapłaty całkowitej ceny zakupu. W przypadku błędnych, niezaakceptowanych zamówień produkt zostaje przyjęty na stan pod imieniem „nowego” właściciela i po kolejnej, udadej sprzedaży cena zostaje wypłacona nowemu właścicielowi!

Modyfikacja, usunięcie zamówienia
Zgodnie z ustawą CVIII z 2001 roku w trakcie składania zamówienia oprogramowanie sklepu internetowego sprzedawcy wysyła natychmiastowe powiadomienie do kupującego o przyjęciu zamówienia. Takie powiadomienie nie stanowi umowy zawartej między sprzedającym a kupującym! Stanowi jedynie informację dla kupującego, że jego zamówienie zostało zarejestrowane przez system i przekazane do właściwego pracownika sprzedawcy.

Jeżeli kupujący nie otrzyma takiego powiadomienia w ciągu 48 godzin, jego zobowiązania dotyczące zakupu wygasają. Sprzedawca zapewni kupującemu możliwość anulowania zamówienia drogą elektroniczną do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail i/lub telefonicznie o przewidywanym czasie realizacji i o fakcie rozpoczęcia realizacji zamówienia, od tej chwili anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie osobiście lub przy użyciu jednego z danych kontaktowych podanych w punktach „Dział Obsługi Klienta” lub „Kontakt”

Późniejsza modyfikacja zamówienia jest możliwa wyłącznie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.